Home>Products>Danfoss Shut-off valves>Danfoss Shut-off valves 148B4680 STC 80 M STR SHUT-OFF VALVE CAP image

Types of Danfoss Shut-off valves 148B4680 STC 80 M STR SHUT-OFF VALVE CAP

 • 1.25 in
 • Straight w/ Key
 • 4535VQ
 • 1 15/16 in
 • Buna-N
 • 2200
 • N/A
 • SAE C, 2 Bolt
 • Single Shaft Seal
 • N/A
 • 2200
 • 2200
 • N/A
 • 25 gal/min @ 1200 rpm, 37.5 gal/min @ 1800 rpm
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • 60 gal/min @ 1200 rpm, 90 gal/min @ 1800 rpm
 • 4535VQ60A25-1DD20
 • 3000
 • 2500
 • 37.5
 • 90
 • w/o Integral Valves
 • Outlet 90° CW from Inlet
 • Outlet 90° CW from Inlet
 • 1 1/4 in Flange
 • 1 1/2 in Flange
 • 4.98
 • 11.8

Contact Us

DCM Hydraulic Pump Equipment Co., Ltd.
Address9th Fl., 124, Sejong-Daero, Jung-Gu, Seoul, 04520, Korea